Turvatekijät Videovalvonta

Palvelut

24h Palvelut

Järjestyksen- valvonta

Turvallisuus- koulutukset

Myymäläpalvelut

Yksityisetsivä- palvelut

Etätallenninpalvelu

Henkilöturvallisuus

Arvokuljetus

Muut palvelut

Piirivartiointi

(tuotekuva)

Piirivartioinnin tarkoitus on ennaltaehkäistä rikollisuutta sekä muita asiakkaan omaisuuteen kohdistuvia riskejä, ja rajoittaa jo mahdollisesti syntyneiden vahinkojen laajuutta. Piirivartiointikierroksella vartija suorittaa asiakkaan kanssa sovitut tarkastustoimenpiteet, sovitun aikataulun mukaisesti. Vartija voi kierroksellaan suorittaa myös erilaista määräaikais-, valvonta-, tai muita tehtäviä, jolloin yritys voi kohdentaa työvoimaresurssejaan tuottavampiin tehtäviin. Vartija valvoo tarvittaessa myös yöaikaan työskentelevien työturvallisuutta.

Pyydä tarjous palvelukokonaisuudesta: Valtteri Sivula, 0207 350 778

Pyydä tarjous palvelukokonaisuudesta

Valtteri Sivula, 0207 350 778